Gửi liên hệ

  Thông tin liên hệ

  Chuyên gia tư vấn BDS : NGUYỄN THỊ TÙNG THIỆN

  Liên hệ Hotline: 0838.24.8383 / 0933.78.8383

  Mail: Tungthien.paxreal@gmail.com

  Công ty: Đầu tư và phát triển Paxreal

  Địa chỉ : 110B Nguyễn Hữu Thọ, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng